Spotkanie z japońskimi mistrzami matematyki – relacja z przebiegu spotkania z dnia 4 października 2018

50 lat uph logo

SOROBAN
W czwartek 4 października 2018, na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zorganizowana została konferencja pt.: „Soroban – komputer w głowie. Spotkanie z japońskimi mistrzami matematyki”, która wpisuje się w obchody 50-lecia Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach a jednocześnie 50-lecia Wydziału Nauk Ścisłych.

Konferencja cieszyła się ogromnym powodzeniem. W auli 303 Instytutu Matematyki i Fizyki zgromadziło się około 200 osób. Uczestnikami spotkania byli uczniowie szkół podstawowych i średnich, nauczyciele, studenci i pracownicy Wydziału.

Spotkanie otworzyła Dziekan WNŚ prof. Wiesława Barszczewska, która powitała gości z Japonii: Kenichi Ishido – założyciela i dyrektora generalnego japońskiej szkoły Ishido-Shiki, przewodniczącego Soroban Foundation of Japan, oraz Sugiyama Natsuho, Harumi Hayashi – nauczycielki japońskiej szkoły sorobanu Ishido-Shiki. Następnie powitała zaproszonych gości. Zaszczycili swoją obecnością: pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach, Kuratorium Oświaty w Warszawie, pani Joanna Janus – Koordynator Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyrektorzy szkół z których uczniowie uzyskali elitarne certyfikaty potwierdzające zdanie restrykcyjnych egzaminów japońskich z umiejętności obliczeń na Sorobanie: pan Przemysław Anusiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach i pani Magdalena Sujak – zastępca dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie, oraz liczne grono dyrektorów szkół i Instytucji współpracujących z Wydziałem.

Następnie głos zabrał pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach, Kuratorium Oświaty w Warszawie, który mówił o znaczeniu innowacyjnych rozwiązań także w szkolnictwie, tutaj także w odniesieniu do pogłębiania zdolności arytmetycznych przy użyciu Sorobanu – japońskiego liczydła.

Po zakończeniu oficjalnej części konferencji, pan Kenichi Ishido wręczył pierwszym dzieciom i dorosłym z Polski japońskie certyfikaty potwierdzające zdanie restrykcyjnych egzaminów japońskich z umiejętności obliczeń na Sorobanie. Wśród tej nielicznej grupy osób znalazły się 3 osoby z Siedlec oraz 4 osoby z Cegłowa.

Po ceremonii wręczenia certyfikatów pan Kenichi Ishido poprowadził wykład na temat możliwości obliczeniowych na Sorobanie, opowiedział o japońskich metodach nauczania oraz zaprezentowany został film o tym jak wyglądają lekcje w japońskiej szkole matematyki. Słuchacze dowiedzieli się jakie efekty można osiągnąć stosując japońskie metody rozwoju zdolności arytmetycznych i mieli możliwość uczestniczenia w zademonstrowanych przez mistrza ćwiczeniach wyliczania oraz ćwiczeniach pamięci.

Następnie zarejestrowani słuchacze uczestniczyli w warsztatach liczenia na sorobanie, przeprowadzonych przez gości z Japonii oraz jednego z dwóch w Polsce certyfikowanych nauczycieli japońskiej szkoły Sorobanu Ishido-Shiki Karola Sieńkowskiego z Siedleckiej Akademii Sorobanu. Warsztaty odbyły się w 3 grupach 30 osobowych, w tym w dwie grypy uczniów oraz jedna nauczycieli. Zajęcia praktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem gdyż dostępne, limitowane miejsca rozeszły się jak ciepłe bułeczki.

Cieszymy się przede wszystkim z tego że niestandardowe metody nauczania matematyki cieszą się tak dużym zainteresowaniem, co potwierdza otwartość uczniów i środowiska nauczycieli z naszego regionu na innowacyjne rozwiązania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Wydział Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach cyklicznie dostarcza możliwości obcowania z innowacyjnymi rozwiązaniami nie tylko swoim studentom, ale także miastu Siedlce i całemu Regionowi.

Organizatorzy:

logo wns logo akademia soroban

Patronat:

logo rektor uph  logo mazowiecki kurator oswiaty 


Galeria:Foto: Piotr Uziak