• Pierwszy Dzień Wiosny z WNŚ
  • Zarejestruj się na studia!
  • Zarejestruj się na studia!
  • Zarejestruj się na studia!
  • Zarejestruj się na studia!
bar_najblizsze_wydarzenia
bar aktualnosci
Studiuj z nami!
Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych?
  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.
Nasze kierunki studiów:
blok inzynieria procesow technologicznychInżynieria procesów technologicznych to studia interdyscyplinarne łączące wiedzę z informatyki, budownictwa, inżynierii materiałowej oraz inżynierii produkcji, co pozwoli w przyszłości absolwentom na sprawne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań rynku pracy, podyktowanych rozwojem nowych technologii [więcej].

blok_chemia
Studia na kierunku chemia pozwalają nie tylko na rozwijanie własnych zainteresowań chemicznych, ale również na zdobycie atrakcyjnego zawodu. Umiejętności nabyte w toku studiów pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w różnego rodzaju laboratoriach, a także w instytucjach i zakładach na stanowiskach kierowniczych wymagających wiedzy ogólnochemicznej. Dlaczego warto studiować chemię na UPH? [więcej]

blok_informatyka Informatyka to najmłodsza i najszybciej rozwijająca się dziedzina nauki. Zapotrzebowanie rynku pracy na ludzi z wykształceniem informatycznym sukcesywnie wzrasta. Dziś na rynku brakuje około 10 tys. informatyków. Jakie zapotrzebowanie będzie jutro? Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach związanych z informatyką. [więcej]

blok_matematykaPołączenie solidnego wykształcenia matematycznego ze specjalizacją w kierunku finansów lub statystycznej analizy danych daje rzetelne podstawy ludziom pragnącym pracować w różnego rodzaju instytucjach finansowych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, a także ośrodkach badania opinii publicznej. Absolwenci kierunku matematyka są chętnie zatrudniani i stają się szybko cenionymi pracownikami branży finansowej. Poszukiwani są również pracownicy gromadzący i analizujący dane, w celu opracowania, czy też udoskonalenia planów i strategii firm. Umiejętność zastosowania teoretycznej wiedzy matematycznej w praktyce zwiększa możliwości na rynku pracy [więcej].box oferta edukacyjna wns

bar wycieczka wns

bar_projekty_unijne
box_projekty_ue

bar_facebook