• Rekrutacja na studia drugiego stopnia - INFORMATYKA
  • Kierunki studiów na WNŚ
  • Chemia
  • Informatyka
  • image
bar_najblizsze_wydarzenia
bar aktualnosci

bar wycieczka wns

Studiuj z nami!
Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych?
  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.
Nasze kierunki studiów:
blok_chemiaStudia na kierunku chemia pozwalają nie tylko na rozwijanie własnych zainteresowań chemicznych, ale również na zdobycie atrakcyjnego zawodu. Umiejętności nabyte w toku studiów pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w różnego rodzaju laboratoriach, a także w instytucjach i zakładach na stanowiskach kierowniczych wymagających wiedzy ogólnochemicznej. Dlaczego warto studiować chemię na UPH? [więcej]

blok_informatyka Informatyka to najmłodsza i najszybciej rozwijająca się dziedzina nauki. Zapotrzebowanie rynku pracy na ludzi z wykształceniem informatycznym sukcesywnie wzrasta. Dziś na rynku brakuje około 10 tys. informatyków. Jakie zapotrzebowanie będzie jutro? Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach związanych z informatyką. [więcej]

blok_matematykaPołączenie solidnego wykształcenia matematycznego ze specjalizacją w kierunku finansów daje rzetelne podstawy ludziom pragnącym pracować w różnych instytucjach finansowych, między innymi w bankach. Stąd absolwenci kierunku Matematyka o specjalnościach finansowych są chętnie zatrudniani i stają się szybko cenionymi pracownikami branży finansowej. Jednocześnie umiejętność zastosowania teoretycznej wiedzy matematycznej w praktyce zwiększa możliwości na rynku pracy [więcej].

box oferta edukacyjna wns
bar_projekty_unijne
box_projekty_ue

banner zacmienie slonca 2

bar_facebook