• Instytut Informatyki, w skład którego wchodzą:
  • Pracowania modelowania i projektowania systemów informatycznych
  • Pracownia programowania systemów i baz danych
  • Pracownia sieci komputerowych i systemów rozproszonych
  • Pracownia grafiki komputerowej
  • Pracownia mobilnych systemów komputerowych
  • Pracownia inżynierii systemów bezpieczeństwa komputerowego
  • Pracownia sztucznej inteligencji
  • Pracowania Technologii Informacyjnych i tyfloinformatyki
  • Centrum Zarządzania Siecią Komputerową