uczestnicy 57 szkoły matematyki poglądowej
W dniach 26-30 stycznia 2018 roku Ośrodek Kultury Matematycznej zorganizował kolejną 57 Szkołę Matematyki Poglądowej, tym razem
pt.: „Nie uwierzę, póki nie zobaczę”.
Współorganizatorem  Szkoły był Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Wygłoszonych zostało 26  czterdziestopięciominutowych odczytów. Tematami były zaskakujące i najczęściej niezgodne z intuicją zagadnienia z różnych dziedzin matematyki.
Prelegentami byli nauczyciele akademiccy wielu uczelni naszego kraju min.  Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W Szkole wzięło udział ponad 60 uczestników.