baner rekrutacja zimowa 2017
Rejestracja elektroniczna w IRK:

   studia stacjonarne: 10.01. - 13.02.2018 r. do godz. 15.00
   studia niestacjonarne: 10.01. - 19.03.2018 r. do godz. 15.00

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
   studia stacjonarne: 05.02.– 13.02.2018 r. do godz. 15.00
   studia niestacjonarne: 05.02.-19.03.2018 r. do godz. 15.00

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
   studia stacjonarne: 13.02.2018 r.
   studia niestacjonarne: 19.03.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna:
   studia stacjonarne: 14.02.2018 r. godz. 10.00
   studia niestacjonarne: 20.03.2018 r. godz. 10.00

Ogłoszenie wyników:
   studia stacjonarne: 15.02.2018 r. godz. 14.00
   studia niestacjonarne: 21.03.2018 r. godz. 14.00

Szczegóły: 
https://irk.uph.edu.pl/

ZAPRASZAMY NA INFORMATYKĘ TYLKO DO NAS!!!