Informatyka – najmłodsza i najszybciej rozwijająca się dziedzina nauki

 

baner_ii


Fakty:


20 lat temu Internet w Polsce praktycznie nie istniał. Dziś obecny jest niemal w każdej dziedzinie życia. Co będzie za 5-10 lat? Zapotrzebowanie rynku pracy na ludzi z wykształceniem informatycznym sukcesywnie wzrasta. Dziś na rynku brakuje około 10 tys. informatyków. Jakie zapotrzebowanie będzie jutro? Błyskawiczny rozwój informatyki daje podstawy do powstania największych fortun i najbardziej spektakularnych odkryć naukowych. Jakie perspektywy otworzą się jutro?

Dlaczego nasza uczelnia?

Wybierając kierunek informatyczny na naszej uczelni zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do swobodnego kreowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Bez względu na to, czy będziesz chciał pracować w dużej korporacji, prowadzić badania naukowe, czy rozwinąć własny biznes.

OFERUJEMY:

Wykwalifikowaną kadrę.
7 Profesorów, 17 doktorów i 12 asystentów oraz wykładowców tworzy wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która ciągle poszerzając własną wiedzę, umiejętnie przekazuje ją dalej, ucząc kreatywnego podejścia, otwartości na nowe trendy, a także umiejętnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.


Dowód?
W 2011 roku uzyskaliśmy pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie jakości kształcenia na poziomie zawodowym oraz magisterskim.

Nasz instytut ma statut Akademii Lokalnej CISCO.


Doskonałą bazę.

Instytut informatyki posiada 12 nowoczesnych pracowni komputerowych, w tym pracownię multimediów wyposażoną w nowoczesny sprzęt oraz laboratoria inżynierskie. Dodatkowo nasza uczelnia może poszczycić się wysokowydajnym klasterem obliczeniowym HP RX2600.

 

Dodatkowo istnieje pracownia tyfloinformatyki – przeznaczoną dla studentów niewidomych i słabowidzących. Pracownia tyfloinformatyki to specjalne laboratorium komputerowe przeznaczone dla studentów z dysfunkcją wzroku. Pracownia mieści się w budynku Instytutu Informatyki przy ul. 3 Maja 54 pok. 133, 134.

W pracowni tyfloinformatyki odbywają się zajęcia specjalistyczne z informatyki przeznaczone dla studentów z dysfunkcją wzroku. Realizowane są następujące kursy:

  • Przedmiot "Tyflo-informatyka". Są to obowiązkowe ćwiczenia dla studentów słabowidzących i niewidomych I, II, oraz III semestru wszystkich kierunków i specjalności studiów stacjonarnych.

 

  • Przedmiot "Zaawansowane techniki informatyczne dla niewidomych i słabowidzących". Są to obowiązkowe ćwiczenia dla studentów I semestru II roku uzupełniających dziennych studiów magisterskich wszystkich kierunków i specjalności.